Face Upward - Widget

சட்டம் சோற்றுக்கு வழியில்லாத சாமானியனிடத்தில் மட்டுமே அதன் வேகத்தை காட்டும்...இந்த கொடுமையை பாருங்க

Loading...

அதிகாரிகள் தவறு செய்யும் பணக்காரர்களை விட்டுவிட்டு சிறு சிறு தவறு செய்யும் ஏழைகளை தான் அவர்கள் வாழ்கையே பாதிக்கும் அளவுக்கு நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். அது போல் இங்கே நடக்கும் இந்த கொடுமையை நீங்களே இந்த வீடியோவில் பாருங்கள்

Loading...

No comments:

tamizilnews. Powered by Blogger.